KONTAKT

Om du har frågor om Bygdegårdsföreningen kontaktar du:
Marie Källström
Tfn: 070 - 767 06 44 eller 0696- 403 77
mariekallstrom@yahoo.se


Om du vill ha hjälp med ett inlägg på vår hemsida kontaktar du:
Barbro Lindström
Tfn: 0696 - 431 30 eller 070 - 591 46 08
barbroli@telia.com