söndag 30 december 2018
Nytt år och Bygdegården startar 2019 års verksamhet med 
           
Gudstjänst den 1 januari kl 1400.

Välkommen!

söndag 23 december 2018GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

önskar vi alla Övsjö-bor "all over the Place"