lördag 26 februari 2022

BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN

har haft årsmöte. Även denna gång digitalt. Så här ser styrelsen ut för kommande år:


 


tisdag 1 februari 2022

HURRA  .... nu kan alla vara med .... alla Övsjöbor varhelst ni finns i vida världen.

 Årsmötet 2022 blir digitalt, se nedan.