lördag 26 februari 2022

BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN

har haft årsmöte. Även denna gång digitalt. Så här ser styrelsen ut för kommande år: