Var med på årsmöte ... where ever you are!

Var med på årsmöte ... where ever you are!

OM BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN

STYRELSEN

Marie Källström, ordförande
Linda Eriksson, sekreterare

Berith Andersson, kassör
Margareta Jonsson, ledamot
Mikael Voss, ledamot

Peter Jonsson, suppleant
Stefan Mattson, suppleant


Medlem

För att bli medlem i den exklusiva bygdegårdsföreningen i Övsjö behöver du bara sätta in pengar på vårt bankgiro 930-2274.

Det kostar 100:-/person och år och 200:-/familj och år.

Alla är varmt välkomna!

Vill du hyra Bygdegården eller Bakstugan

Ring Berit Källström, 0696 - 430 49

Donationer & Minnesgåvor

Om du vill skänka en gåva till Bygdegården eller kanske lämna en minnesgåva till begravning, sätt in pengarna på vårt bankgiro 930-2274 och ring Berit Källström på
tel 0696 - 430 49, så ordnar hon kort och bekräftelse på att din gåva kommit fram.