OM BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN

STYRELSEN

Marie Källström, ordförande
Isabell Norberg, sekreterare

Berith Andersson, kassör
Bertil Norberg, ledamot
Stefan Söderberg, ledamot

Anna Brändfors, suppleant
Katarina Norberg, suppleant


Medlem

För att bli medlem i den exklusiva bygdegårdsföreningen i Övsjö behöver du bara sätta in pengar på vårt bankgiro 930-2274.

Det kostar 100:-/person och år och 200:-/familj och år.

Alla är varmt välkomna!

Vill du hyra Bygdegården eller Bakstugan

Ring Berit Källström, 0696 - 430 49

Donationer & Minnesgåvor

Om du vill skänka en gåva till Bygdegården eller kanske lämna en minnesgåva till begravning, sätt in pengarna på vårt bankgiro 930-2274 och ring Berit Källström på
tel 0696 - 430 49, så ordnar hon kort och bekräftelse på att din gåva kommit fram.