Mörkt och kanske trist, men mycket färger är det

Mörkt och kanske trist, men mycket färger är det

söndag 30 december 2018
Nytt år och Bygdegården startar 2019 års verksamhet med 
           
Gudstjänst den 1 januari kl 1400.

Välkommen!