måndag 15 april 2013

Data om hembygden

Inför byarnas 250-årsjubileum arbetade Sylvia Brändfors och Barbro Lindström i ett projekt som gick ut på att samla in information om livet i byarna nu och då.

En mängd intervjuer gjordes och ett stort antal foton samlades in. Allt sammanställdes i
19 st album, där foton blandas med text. Texterna består av ren fakta, gamla minnen, ägarförhållanden mm. Det är alltid många som sitter och läser ur albumen vid besök på Bygdegården.

Nu finns också möjlighet att läsa korta utdrag här på vår hemsida. Läs och bli intresserad, sen är du välkommen att fördjupa dej när du besöker Västerövsjö i sommar.

Här till höger har du två nya sidor: "Gårdarna på Västerövsjö och Svedjelandet" samt "Gårdarna på Österövsjö och Flärken".