söndag 21 juli 2013

Fiberkabel

I Bräcke kommun har man på många håll börjat informera och i vissa fall projektera för installation av fiberkabel i glesbygd.

Byarna i Håsjö socken har haft flera informationsmöten och sedan en månad finns en förening som ska fortsätta arbetet med projektering, ansökan om bidrag och så småningom genomförande.

Förhoppningsvis är du intresserad att bli medlem i föreningen. I så fall kan du höra av dig till Jan-Anders Jarebrant.