torsdag 27 februari 2014

... från årsmötet

Årsmötet antog nya stadgar, viket innebär att styrelsen numera består av fem st ledamöter med två stycken suppleanter:

Styrelse:
Berit Källström ordf
Berith Andersson
Margareta Jonsson
Linda Eriksson,
arie Källström

Suppleanter:
Mikael Voss och Stefan Mattsson