Blommande vackra ängar

Blommande vackra ängar

torsdag 27 februari 2014

... från årsmötet

Årsmötet antog nya stadgar, viket innebär att styrelsen numera består av fem st ledamöter med två stycken suppleanter:

Styrelse:
Berit Källström ordf
Berith Andersson
Margareta Jonsson
Linda Eriksson,
arie Källström

Suppleanter:
Mikael Voss och Stefan Mattsson