söndag 22 februari 2015

Årsmöte 2015

Vid Årsmötet 2015 blev sammansättningen i styrelsen enligt nedan:


Marie Källström, Ordförande
Linda Eriksson, Sekreterare
Berit Andersson, Kassör
Margareta Jonsson, Ledamot
Mikael Voss, Ledamot
Stefan Mattsson, Suppleant
Peter Jonsson, Suppleant
 
Valberedningen kvarstår, dvs:
Björn Jonsson
Katarina Nilsson-Norberg
Lennart Jonsson
 
Revisorer:
Sylvia Brändfors
Örjan Brändfors
Revisorssuppleanter:
Solveig Runsten
Volger Runsten
 
Lennart Jonsson valdes till Kontaktperson i fastighetsfrågor. Lennart Jonsson är därmed adjungerad ledamot i styrelsen.