Var med på årsmöte ... where ever you are!

Var med på årsmöte ... where ever you are!

söndag 3 februari 2019


Såklart stöttar vi Övsjö Bygdegårdsförening …

genom att betala in medlemsavgiften
200 kr/familj och 100 kr för enskild medlem