söndag 21 juli 2019

Kom Kom till Bygdegården på fredag kl 1900....

Då får du "Sjunga och le" samtidigt som du löser ett litet melodikryss....

Du får två lysande musiker som kompar dej när du sjunger … 

Du får sjunga tillsammans med den fantastiska doa-kören ...

Du får träffa á Barbro …

åsså blir det fika i pausen...

Vi ses väl?